Quatre Barres- Miquel Galmes.

Premi especial, 7eme Salon Le Catalan, amb una secció addicional fora dels patrocinis FIAP / GPU / ISF / FPF / FBP-BFF / FLPA: “Quatre Barres- Miquel Galmes” de Cultura i Patrimoni Catalans. Els autors poden presentar una o varies fotos representatives del Patrimoni i de la cultura catalana (material o immaterial: artística, costums, usos, cuina, etc). L’autor haurà de presentar les seves fotos al tema “Quatre barres-Miquel Galmes”. El premi serà atribuït a la foto classificada primera seguit d’altres 4 premis: Canigó, Montserrat, Sant Jordi, Pirineus. Un autor pot rebre només un premi. 
Aquest premi especial es reconegut por les Federacions Catalana y Española de fotografia.